Forsikringsskader og reparationer

Har du haft indbrud eller har du fået en vand- eller svampeskade - eller måske noget helt andet, så ring til Greve Tømrer Service med det samme, så vi kan få vurderet skadens omfang og hurtigst muligt afhjælpe problemet. Det gælder naturligvis også stormskader med nedfaldne tagsten og tagplader til følge, så skaderne i videst muligt omfang begrænses og ikke medfører andre skader på bygninger eller inde i huset. Vi reparerer skader af enhver art, store som små - både ude og inde.